Oferta noastra

ISCIR


Obligatiile RSVTI din unitatile care detin/utilizeaza instalatii de ridicat

RSVTI au urmatoarele obligatii specifice si vor raspunde fata de societatea cu care au contract de munca, precum si in fata organelor de control ale statului de:

 • Identificarea si inregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR, precum si transmiterea acestor date spre inregistrare la inspectia teritoriala ISCIR de care apartin
  1. Supravegherea achizitionarii produselor aflate in domeniul reglementat
  2. Verificarea existentei marcajuiui CE pe echipamentele din domeniul ISCIR pe care au in supraveghere, precum si a inscriptionarilor pe acestea, prevazute in dispozitiile legale aplicabile;
  3. Verificarea existentei documentelor insotitoare ale echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
  4. Informarea ISCIR despre neconformitatile constatate;
  5. Anuntarea inspectiei teritoriale ISCIR unde este inregistrat echipamentul/instalatia, vederea scoaterii din evidenta in cel mult 15 zile de la data casarii, precum si prezentarea documentelor de casare;
  6. Informarea in scris a inspectiei teritoriale ISCIR despre datele de identificare a noului detinator de echipamente/instalatii, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;
  7. Organizarea anuala a unei examinari a personalului de exploatare si intocmirea unui proces-verbal cu rezultatele examinarii;
 • Intretinerea si reparatiile echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR pe care le au in evidenta, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea prescriptiilor tehnice de catre persoane juridice autorizate de ISCIR;
 • Inlocuirea unor piese, echipamente sau instalatii din domeniul ISCIR pe care le au in evidenta, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea prescriptiilor tehnice de catre persoane juridice autorizate de ISCIR;
 • Montajul si punerea in functiune a unor piese, echipamente sau instalatii din domeniul ISCIR, pe care le au in evidenta, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea prescriptiilor tehnice ISCIR;
 • Exploatarea corecta si legala a echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR ~ pe care le au in evidenta;
 • Existenta instructiunilor de folosire ale fiecarui echipament/instalatii;
 • Anuntarea telefonic si/sau in scris, in maximum 8 ore de la data luarii la cunostinta a inspectiei teritoriale ISCIR de care apartin, despre producerea unor avarii sau accidente ~ la echipamentele/instalatiile pe care le au in evidenta;
 • Anuntarea conducerii detinatorului/utilizatorului (inclusiv in scris) despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare ~ a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;
 • Anuntarea conducerii detinatorului/utilizatorului (inclusiv in scris) despre nerespectarea regimului de folosire a echipamentelor sau instalatiilor ISCIR de catre personalul de exploatare;
 • Inregistrarea evidentei instalatiilor echipamentelor intr-un registru, cu urmarirea efectuarii verificarilor tehnice oficiale, fara de care acestea nu pot functiona;
 • Urmarirea si pregatirea instalatiilorl echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
 • Urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica, examinarea in mod regulat a registrului de evidenta a functionarii echipament instalatiilor si luarea masurilor pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
 • Interzicerea manevrarii instalatiilorl echipamentelor de catre persoane neautorizate atunci cand au cunostinta de acest lucru

Oferta ISCIR